Minőségi oktatás

 

Milyen a csoportbeosztás és az ütemezés?

Fontosnak tartjuk, hogy az Önnek legmegfelelőbb csoportba osszuk be, amihez egy   szintfelmérő kitöltése szükséges. A tanmenet kialakításánál és csoportbeosztásnál figyelembe vesszük, hogy melyik korosztályba tartozik. Egyénre és csoportra szabott tananyag és ütemezés alapján folyik az oktatás. A Közös Európai Referencia Keret alapján kidolgozott szinteken tanulhat kezdőtől akár felsőfok feletti szintig.

Milyenek a tanórák?

Mind a négy fő alapkészséget - beszéd, szövegértés, írás, beszédértés – fejlesztjük. A kommunikációs készségek fejlesztésére különösen nagy hangsúlyt fektetünk. Eredményes tanulást elősegítő, érdekes, és motiváló órákat nyújtunk. A tananyagot kiegészítő feladatlapok teszik változatosabbá. Családias és vidám légkörben élmény nálunk a tanulás.

Mi az elvárása a nyelviskolának a tanáraitól?

Diplomás
nyelvtanárokat alkalmazunk, akik több éves tapasztalattal rendelkeznek, és jó szakembereknek számítanak. Folyamatos minőségellenőrzést tartunk, amelynek fontos része a rendszeres óralátogatás, amellyel a tanárok munkáját ellenőrizzük. Rendszeres számonkérést, szintfelmérést, és értékelést várunk el tanárainktól. Megköveteljük a pontos órakezdést, alapos felkészülést, és a nyelvóra szakmailag legmegfelelőbb megtartását.